2021-04-30 18:19:45

ORGANIZACIJA NASTAVE OD 3.05.2021.-7.05.2021.

U periodu od 3.05.2021.-7.05.2021. nastava će se odražavati na slijedeći način:

MODEL ,,A'': - za učenike završnih razreda srednjih škola ( 4. razredi) nastava će se izvoditi u školi.

 MODEL ,,C'': - za učenike 1. do 3. razreda srednjih škola nastava će se održavati na daljinu (online) osim radioničkih vježbi i laboratorijskih vježbi koje se održavaju po rasporedu vježbi u školi. Posebne upute će učenici dobiti na službenoj online platformi.

Napomena: U petak 7.05.2021. je Dan grada Splita i blagdan svetog Duje te je taj dan nenastavni dan..

 


Elektrotehnička škola Split