preskoči na sadržaj

Elektrotehnička škola Split

U osnovnom izborniku (lijevo) navedeni su osnovni akti Škole koji mogu biti od interesa roditeljima, učenicima i nastavnicima, a neke od ostalih akata vezanih za područje srednjoškolskog obrazovanja možete izabrati ovdje:
 

Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN: 94/2015.) i Pravilnik o izmjeni pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (NN 3/2017.)

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (urednički pročišćeni tekst NN 112/10 i 82/19) - http://www.propisi.hr/print.php?id=10606

Pravilnik o izradbi i obrani završnog ispita (N.N. 118/09.)

Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (N.N. 112/10.)

Pravilnik o napredovanju nastavnika (N.N. 89/95.) i dopune (N.N.148/99.)

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (N.N. 115/10.)

Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Pravilnik o polaganju državne mature (N.N. 97/08.)

Zakon o strukovnom obrazovanju (N.N. 30/09.)

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (N.N. 63/08.)

Izmjene i dopune Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (N.N. 90/10.)

 - Ustav Republike Hrvatske (N.N. 85/10.)

Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) -  https://www.zakon.hr/z/307/Zakon-o-radu

- Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_01_1_28.html

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_07_80_1437.html

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) - https://www.zakon.hr/z/167/Zakon-o-za%C5%A1titi-na-radu

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) -  https://www.zakon.hr/z/349/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-po%C5%BEara
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)- https://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama

- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) - https://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

- Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) - https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

- Zakon o knjižnicama i knjižničkoj djelatnosti (NN 17/19) -  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_17_356.html

- Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (urednički pročišćeni tekst NN 67/14 i 81/15) - http://www.propisi.hr/print.php?id=13060

 

Ostali pravilnici Škole:


 Eticki kodeks.pdf
 Izmjene i dopune Pravilnika o radu.pdf
 KATALOG INFORMACIJA web.pdf
 Popis dokumentiranog gradiva.pdf
 Poslovnik.pdf
 Pravila za upravljanje dok.gradivom.pdf
 Pravilnik - duhanski proizvodi.pdf
 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika.pdf
 Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.pdf
 PRAVILNIK O POSTUPKU ZAPOSLJAVANJA.pdf
 Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.pdf
 PRAVILNIK O RADU.pdf
 pravilnik o videonadzoru.pdf
 Pravilnik o zastiti na radu ETS 2021.pdf
 Pravilnik o zastiti od pozara ETS 2021.pdf
 Pravilnik o zastiti osobnih podataka.pdf
 Procedura provjere vjerodostojnosti.pdf


Prijava u

CMS za škole logo
Elektrotehnička škola Split / Teslina 2, HR-21000 Split / ss-elektrotehnicka-st.skole.hr / ured@ss-elektrotehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju